Penningmeester ondersteunt download formaten van alle grote nederlandse banken Home |  Huishoudboekje |  Meer informatie


Huishoudboekje

Het digitale huishoudboekje van Penningmeester is begrijpelijk voor iedereen.
Al uw verschillende bankrekeningen gerubriceerd in 1 digitaal programma. Geeft u grip op al uw inkomsten en uitgaven!

Al uw verschillende bankrekeningen in 1 huishoudboekje

Voorbeeldscherm van het rekeningoverzicht. Uw banktransacties in 1 overzicht!

Uw ge´mporteerde banktransacties georganiseerd in 1 overzicht.
Penningmeester kasboek software "leert uw inkomsten en uitgaven kennen", waardoor steeds meer automatisch wordt gerubriceerd.

Duidelijke rapportages, begrijpelijk voor iedereen

Voorbeeldscherm van de inkomsten en uitgavenrapportages per maand.

Bekijk uw inkomsten en uitgaven en resultaat van maand tot maand of jaar tot jaar.
Het resultaat (inkomsten minus uitgaven) wordt rood indien negatief, groen indien positief weergegeven.

Uw inkomsten en uitgaven netjes op orde

Voorbeeldscherm van een uw inkomsten en uitgaven in een cirkeldiagram.

Uw inkomsten en uitgaven gerubriceerd in een duidelijke cirkeldiagram.
Vergelijk eenvoudig postuitgaven met elkaar over verschillende maanden of jaren.

Inzichtelijk verloop per maand, jaar of seizoen

Voorbeeldscherm van een uw uitgaven en inkomsten in een lijn / kolomgrafiek.

Uw inkomsten en uitgaven gerubriceerd in een overzichtelijke en eenvoudig instelbare grafiek.

Nooit meer onverwachts rood staan

Voorbeeld van het saldoverloop en saldoprognose grafiek.

Bekijk uw saldoverloop uit het verleden en prognose in de toekomst.
Inzicht in uw finianciën en toekomstige cashflow positie via 1 overzichtelijke grafiek.

Penningmeester waarschuwt u zodra een rekeningsaldo onder het ingestelde kredietlimiet dreigt te raken.
Dat maakt het huishoudboekje van Penningmeester uniek!


Meer weten of 15 dagen gratis proberen? Surf naar www.penningmeester.net